زمان بندی و هزینه های ارسال سفارشات تهران :

سفارشات ثبت شده تا ساعت 18:00 هر روز ، روز بعد حداکثر تا ساعت 16:00 به وسیله پست پیشتاز ارسال خواهد شد و بین 24 تا 48 ساعت بعد توسط شرکت پست تحویل مشتریان محترم خواهد گردید.

به سفارشات کمتر از 100 هزار تومان 5 هزار تومان هزینه پست اضافه خواهد شد و سفارشات بیش از 100 هزار تومان رایگان خواهد بود.

.زمان بندی و هزینه های ارسال سفارشات شهرستان :

سفارشات ثبت شده تا ساعت 19:00 هر روز(به غیر از روزهای تعطیل ، پنجشنبه و جمعه) ، روز بعد حداکثر تا ساعت 16:00 به وسیله پست پیشتاز ارسال خواهد شد و بین 48 تا 72 ساعت بعد توسط شرکت پست تحویل مشتریان محترم خواهد گردید.

به سفارشات کمتر از 200 هزار تومان 8 هزار تومان هزینه پست اضافه خواهد شد و سفارشات بیش از 200 هزار تومان رایگان خواهد بود.

 

لازم به ذکر است که سفارشات در روزهای تعطیل با توجه به الویت خدمت مشتریان محترم ارسال خواهد شد.