اخبار ۲۷ مهر ۱۴۰۰

شرایط استفاده از کد تخفیف اولین خرید

شرایط استفاده از کد تخفیف اولین خرید

شرایط استفاده از کد تخفیف اولین خرید

  • این کد ویژه کاربران با اولین خرید است.
  • حداقل میزان خرید برای استفاده از این کد 100 هزار تومان است.
  • قابلیت اعمال برای همه محصولات 
  • کد تخفیف 15 هزار تومانی: d24first

 

مکمل دارویی  مکمل بدنسازی  - محصولات آرایشی و بهداشتی 

نظرات کاربران
نظرات کاربران